Nenechte se napálit. 7 tipů, jak úspěšně zadat zakázku na web či e-shop

Často za mnou přicházejí klienti s negativními zkušenostmi z předchozí spolupráce s firmami či živnostníky, zaměřenými na tvorbu webových stránek či internetových obchodů. Nejčastěji se opakují tyto scénáře:

 • klient zadal zakázku, zpracovatel si vzal tučnou zálohu, nedodržoval termíny, nekomunikoval, projekt nedokončil, případně dokončil se zásadními nedostatky;
 • projekt je dokončen a zaplacen, ale neplní svou fukci - na web nechodí návštěvníci, nabízené služby či zboží se neprodávají apod.

Podívejme se nyní společně na 7 tipů, jak se takovým problémům vyhnout.

Nabídka v tomto oboru převyšuje poptávku, je nepřehledná a pro běžného klienta nesrozumitelná. Následujících 7 tipů Vám pomůže se v této problematice lépe zorientovat, správně vybrat firmu a zadat Váš projekt tak, aby byl úspěšný.

#1 Předem si stanovte cíle

Předtím než začnete vybírat, komu zakázku zadat, pokuste se stanovit si cíle, kterých chcete pomocí webových stránek nebo e-shopu dosáhnout. Nejprve si položte nejjednodušší otázku. Chcete aby váš web byl pouhou prezentací, nebo aby dokázal prodávat vaše zboží či služby? 

Web postavený jako pouhá prezentace bude fungovat velmi podobně jako vizitka. Potenciální návštěvníci se o něm dozví zpravidla jen v případě, že jim sami předáte adresu, podobně jako předáváte vizitku. Takové řešení je požadováno jen ve výjimečných případech, setkávám se s ním např. u webů hudebních těles, které mají těžiště marketingu v sociálních sítích a samozřejmě na koncertech. Pro byznys je takové řešení zpravidla nevhodné. Přesto jsou prezentace nejčastějším výsledkem, kterého se zákazníci od firem dočkají, nehledě na to co skutečně požadují. Pokud chcete funkční web, stanovte si alespoň rámcové cíle, jakých chcete pomocí něho dosahovat (např. jaký objem zboží či služeb chcete prodat za rok, měsíc apod.)

#2 Rozlišujte mezi různými službami (a profesemi)

Webdesign je v obecně rozšířeném, přeneseném významu v podstatě zastřešujícím pojmem pro skupinu vzájemně souvisejících služeb. Fungující web zpravidla nevznikne pouhým zkombinováním redakčního systému (např. WordPressu) s náhodnou šablonou, staženou z internetu. Kvalitní, fungující web či e-shop je mozaikou, složenou z mnoha střípků, které do sebe musí perfektně zapadnout. Zde uvádím stručný seznam a popis služeb, které jsou potřeba pro vytvoření kvalitního a fungujícího webu či e-shopu.

Konzultace a návrh projektu

První interakcí mezi Vámi a zhotovitelem Vašeho projektu by měla být prvotní konzultace (nejlépe osobní). Během této konzultace byste měli dostat prostor ke vznesení svých požadavků a cílů. Profesionál zpravidla zareaguje alespoň hrubým, předběžným návrhem, jak těchto požadavků a cílů dosáhnout. Nevyžadujte však okamžitě hotové řešení. Kvalitní návrh projektu vyžaduje svůj čas.

Na základě konzultace by měl následně vzniknout návrh projektu a rozpočtu. Návrh projektu by měl být realizován textovým dokumentem a měl by následně tvořit přílohu smlouvy o dílo. Obsahovat by měl minimálně přesnou specifikaci projektu a shrnutí cílů, zadání projektu ve formě detailního návrhu struktury, funkcionality a obsahu webu či e-shopu a grafický návrh (resp. návrh UI/UX, viz níže). Součástí může být také návrh marketingové strategie. Tento krok nepodceňujte a vždy vyžadujte minimálně písemné zadání.

Návrh UI/UX

Problematika UI/UX (zkratky od "user interface" a "user experience", česky "uživatelské rozhraní" a "uživatelský zážitek") patří spolu se SEO (viz níže) mezi dvě stěžejní služby v rámci současného webdesignu. Výsledkem práce UI/UX designéra je (velmi jednoduše řečeno) to, co návštěvník webu následně uvidí na svém monitoru (či displayi). UI/UX designér by ale zdaleka neměl být jen "umělcem", který navrhne líbivý vzhled webu, popř. zvolí barevnou paletu a fonty. Mnohem důležitější je na jeho práci správné navržení struktury webu, logické rozčlenění informací, správné a efektivní využití prostoru a to s ohledem na možnosti současných technologií, výkon webu a použitelnost na mobilních zařízeních. Na UI/UX designérovi také do značné míry závisí tzv. konverzní poměr, tedy poměr mezi počtem návštěvníků webu a uskutečněnými požadovanými akcemi (např. nákup zboží či služeb). Kromě znalosti současných webových technologií musí být UI/UX designér také znalcem základních zásad webdesignu, chování a psychologie uživatelů internetu a musí umět navést návštěvníky webu na požadovaná místa a k požadovaným akcím. Líbivý vzhled je spíše určitý bonus a nikdy by neměl být nadřazován zásadám kvalitního webu.

Front-end development/kódování

Návrhy UI/UX designéra je potřeba převést do zdrojového kódu, srozumitelného pro internetové prohlížeče. Tuto práci má na starosti front-end developer popř. kodér. Využívá k tomu různé technologie, nejčastěji HTML, CSS a Java Script (jQuery). Dříve populární Flash již z webdesignu naštěstí téměř vymizel. Pokud cílem není vytvoření statického webu bez administrace (s čímž se dnes setkáváme jen velmi zřídka), je výsledkem jeho práce nejčastěji tzv. "šablona" pro konkrétní CMS (např. WordPress či Drupal). Důležitým úkolem front-end developera je zajistit, aby se web správně a bezchybně zobrazoval v různých internetových prohlížečích na různých zařízeních a operačních systémech. Svou prací se také podílí na optimalizaci pro vyhledávače (SEO).

Back-end development

Součástí většiny dnešních webů je nějaký webový systém. Jedná se o tu část, kterou běžný návštěvník nevidí. Tento systém je jakousi obdobou počítačových (desktopových) a mobilních programů a aplikací. Nejoblíbenější jsou systémy z kategorie CMS (zkratka od "Content Management System", tedy "systém pro správu obsahu"). Jejich součástí bývá administrační rozhraní pro pohodlnou a jednoduchou správu obsahu. CMS jsou v dnešní době tvořeny nejčastěji pomocí objektově orientovaného PHP a k ukládání dat využívají některou z webových databází, např. nejpopulárnější MySQL.

Někteří vývojáři pracují s frameworky jako Nette či Zend, na kterých vyvíjí vlastní systémy. Tyto frameworky tvoří určitou nadstavbu PHP a pomocí knihoven funkcí zjednodušují a standardizují některé běžné programovací postupy. Jiní vývojáři preferují univerzální open source systémy jako Drupal, Wordpress a Joomla, které poskytují základ projektů s mnoha již hotovými a připravenými funkcemi. Možností je mnohem více. Obecně nelze říci, které řešení je nejlepší. Každé má svá pro a proti a každé se hodí v jiných situacích. Pravdou je, že prakticky na všech můžete vytvořit jak špičkový projekt, tak naopak projekt velmi špatný. Mnohem důležitější než "na čem web běží" je výsledek a ten vždy závisí na schopnostech a zkušenostech vývojáře. Mezi důležité úkoly back-end developera patří mimo jiné optimalizace výkonu webu, která zajistí rychlé a bezchybné načítání stránek, práce s "čistými URL" nebo pohodlí uživatele při správně obsahu.

SEO

Přestože se SEO (optimalizace pro vyhledávače) obecně řadí mezi techniky níže uvedeného internetového marketingu, kvůli svému rozsahu a komplexnosti se často vyčleňuje jako samostatná služba. Úkolem odborníka na SEO je vybudovat vašemu webu či e-shopu dobrou pozici ve výsledcích vyhledávání ve vyhledávačích jako je Google a Seznam, čímž se výrazně zvyšuje návštěvnost webu či e-shopu a v případě kvalitně zpracovaného UI/UX také konverzní poměr (viz výše). SEO je další mozaikou a vyžaduje rozsáhlé znalosti obecné internetové problematiky. Kromě technické optimalizace, kterou mají na starosti front-end a back-end developeři je nejdůležitější součástí optimalizace pro vyhledávače copywriting (viz dále).

Copywriting

Důležitost této profese v posledních letech výrazně narůstá. Čím více je na internetu webů a čím jsou internetové vyhledávače sofistikovanější, tím vyšší jsou nároky na kvalitu obsahu webových stránek. Bez unikátních, kvalitních a optimalizovaných textů se jen těžko buduje SEO. SEO copywriting má svá pravidla a specifika a vytvoření úspěšného textu bezpodmínečně vyžaduje jejich znalost.

Internetový marketing

Konkurence na internetu je vysoká. Pokud ani kvalitní SEO nestačí, přichází čas na další techniky internetového marketingu. Stejně jako marketing obecně, i ten internetový zahrnuje široké spektrum různých technik a nástrojů. Kromě již zmiňované SEO sem řadíme internetovou reklamu (např. PPC), virální marketing, marketing na sociálních sítích a mnoho dalších. Úkolem marketingového experta je navrhnout vhodnou marketingovou strategii dle Vašich individuálních požadavků, cílů i rozpočtu.

Ne vždy každou z výše uvedených profesí vykonává jiný člověk. Některé z nich k sobě mají velmi blízko a profesionálové často vykonávají hned několik z nich najednou a najdou se i tací, kteří jsou schopni kvalitně poskytovat všechny. Pokud si nevíte rady a nechcete nic riskovat, poraďte se s webovým konzultantem. Navrhne Vám nejvhodnější řešení a doporučí odborníky, kteří ho zrealizují. Služby konzultantů však nebývají levné.

#3 Nenechte se zmást cenou

Při výběru zboží a služeb podvědomě předpokládáme, že existuje určitá přímá úměra mezi cenou a kvalitou. V mnoha oborech tomu tak skutečně je. V oblasti webdesignu je to však při nejmenším sporné. Rozdíly v kvalitě služeb různých firem jsou velké, pro běžného klienta však na první pohled jen ztěží rozpoznatelné, čehož je často zneužíváno. Často také firmy nemají pevné ceníky a klientovi, který se v dané problematice zjevně neorientuje naúčtují neadekvátně vysoké ceny. Na druhou stranu ani transparentní, fixní ceny za konkrétní služby nejsou zárukou kvality a férovosti, protože nezohledňují individuální požadavky konkrétních projektů. 

K odlišení kvality na základě ceny často dochází jen v rámci služeb jedné firmy. Ne vždy je to však vhodné. Setkal jsem se s firmou, která nabízí pro každý projekt dvě řešení: "levné" a "kvalitní" (skutečně takto doslova). Být klientem, v žádném případě takové firmě zakázku nezadám a hledám firmu, která nabízí pouze kvalitní služby, rozdělené cenově na základě rozsahu a funkcionality, popřípadě využitých technologií.

Důležité je říci si, že v tomto oboru neexistují žádné obecně uznávané ceníky, standardní hodinové sazby nebo jednotné způsoby účtování. Často se proto stává, že ceny prakticky totožných služeb se u jednotlivých firem liší až v řádech tisíců procent, nejčastěji v závislosti na jejich egu. Jsou firmy, které si např. účtují ceny v řádech milionů jen za zpracování projektu běžného e-shopu (myšleno pouze zadávací dokumentace, nikoliv realizace) a to jen na základě "známého jména". Jaká je pak ale návratnost takové investice? 

Na základě čeho tedy vybírat, když cena je zcela nespolehlivým, matoucím a zavádějícím ukazatelem? Na to bohužel neexistuje univerzální odpověď. Obecně bych doporučil porovnat více nabídek a rozhodovat se na základě dostupných referencí a názorů jiných klientů a co je vůbec nejdůležitější - zohlednit návratnost investic (viz níže).

#4 Není reference jako reference

Firmy se rády chlubí stovkami až tisíci referencí. Je ale kvantita to nejdůležitější? Pokud má firma v sekci "reference" galerii webů a e-shopů připomínající obkladové dlaždičky v koupeně, obzvlášť pokud je pod všemi (a všemi výše uvedenými službami) podepsaný jeden člověk, napadne mě vždy několik otázek. Kolik času tvůrce věnoval jednotlivým projektům? Řeší individuální potřeby projektů a požadavky klientů nebo jen bezhlavě kopíruje dříve zpracovaná řešení? Jak asi vypadá zákaznický servis u takového objemu zakázek jediného člověka? S tím vším souvisí nejdůležitější otázka: plní takové weby/e-shopy cíle zákazníků?

Osobně bych dal přednost firmě, která má ke svým zakázkám určitý vztah, každé z nich věnuje dostatek času a každou řeší individuálně. To nejlépe ukáže zpětná vazba od klientů. Firma, která se nebojí zeptat svých klientů na názory a případně je i hrdě vystaví na svém webu by od Vás měla získat nějaké ty plusové body navíc. Pokud takové názory k dispozici nejsou, nic Vám nebrání se zeptat klientů přímo. Že se Vám dostane odpovědi ale nikdo nezaručí. 

#5 Neutrácejte, investujte!

Zkuste nad penězmi, které vydáte za web/e-shop a s ním související služby přemýšlet jako nad investicí. Primárním kritériem při výběru firmy se pak pro vás stane návratnost investic. Nikdo bez funkční křišťálové koule vám s jistotou neřekne kolik a kdy vám web/e-shop vydělá zpět, konec konců nemalá část zodpovědnosti za případný úspěch je na vaší straně a souvisí např. s kvalitou Vašeho zboží a služeb. Přesto se vždy zajímejte o návratnost své investice.

#6 Vyžadujte smlouvu

Co je psáno, to je dáno. Webdesignové zakázky se často dělají "na dobré slovo". Problém ale nastává, když jedna strana nedodrží, co slíbila. Ať se jedná o nedodržení termínů či nesplnění zadání, pokud není sepsána smlouva, jen těžko můžete očekávat jakoukoliv kompenzaci či vrácení peněz. Proto i když se jedná o malý projekt, vyžadujte vždy podpis smlouvy o dílo. Pokud Vám smlouvu dodá zhotovitel zakázky, nechte si jí zaslat v dostatečném předstihu a vždy si jí důkladně přečtěte a pokud něčemu nerozumíte, poraďte se s někým kdo se v této problematice vyzná.

Zákon nevymezuje přesnou podobu smlouvy o dílo, jen udává co v ní musí být. Přesné znění naleznete v paragrafech 631 až 636 zákona č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník).

Co by měla obsahovat smlouva o dílo?

 • Jasné vymezení smluvních stran;
 • předmět smlouvy (přesné vymezení díla);
 • termín dokončení díla a případné sankce za zpoždění;
 • odměna za zhotovení díla, způsob a termín úhrady;
 • možnosti, za kterých je možné od smlouvy odstoupit;
 • práva a povinnosti obou smluvních stran;
 • další individuální ustanovení.

#7 Nechte vše důležité na odbornících

Máte jasnou představu o svém webu či e-shopu? Profesionál ji zcela jistě zohlední. Nalezne-li však určité rozpory mezi Vašimi požadavky a zásadami kvalitního webu a navrhne Vám vhodnější, profesionální řešení, nelpěte za každou cenu na své představě a nechte si poradit. Vy rozumíte svému oboru, webdesignéři (alespoň někteří) zase webdesignu.

Pro bezplatnou konzultaci v oblasti problematiky zmíněné v tomto článku mě neváhejte kontaktovat.

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
CAPTCHA
Ochrana proti spamu.