Co je virální marketing?

Virální marketing je jedna z nejmodernějších a v některých cílových skupinách nejúčinějších marketingových technik. Slovo "virální" je odvozeno od slova virus, kvůli základní myšlence virálního marketingu a sice téměř samovolného šíření informací jako virů.

Jak virální marketing funguje?

Virální marketing využívá internetu, zejména sociálních sítí k šíření určitého sdělení. Cílem je, přimět uživatele, aby toto sdělení šířili sami, dobrovolně a rádi. Nástrojem virálního marketingu tedy může být např. zajímavé video, zábavný obrázek, užitečný návod a mnoho dalších. Možnosti jsou velmi široké, ovšem vymyslet způsob podání sdělení tak, aby se stalo virálním je jeden z nejnáročnějších úkolů v oblasti současného marketingu. Je potřeba zcela pochopit podstatu virálního marketingu, znát psychologii, zájmy a chování dané cílové skupiny, sledovat aktuální trendy a flexibilně na ně reagovat.

Náklady na takovou propagaci jsou minimální, výsledek může být nesrovnatelně účinější než placená reklama, je však do určité míry nejistý.

Nabízím návrh a realizaci individuální virální kampaně. Poptávku mi můžete zaslat prostřednictvím poptávkového formuláře.

cena dle rozsahu